Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Politieke Economie

Course
2015-2016

Omschrijving
Doel: 1. Studenten krijgen inzicht in de belangrijkste theorieën en onderwerpen op het gebied van de internationale politieke economie.
Doel: 2. Studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied van kritisch lezen, schrijven en presenteren. Ook leren zij een beleidsnotitie te schrijven over een specifiek IPE onderwerp.

Inhoud: Dit vak geeft een introductie op het gebied van de internationale politieke economie (IPE). Centraal staat de veranderende verhouding tussen staat, markt en maatschappij op mondiaal vlak. Studenten krijgen inzicht in de belangrijkste IPE theorieën (Realisme, Liberalisme en kritische perspectieven) en debatten. De centrale debatten die behandeld worden betreffen vraagstukken zoals mondiale handels- en financiële betrekkingen, de huidige economische crisis, de opkomst en invloed van ‘nieuwe’ economieën zoals China en India, sociale aspecten van IPE (zoals de rol van arbeid in een mondiale economie) en de ‘illegale’ aspecten van IPE (zoals de handel in drugs).

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 2 x twee uur hoorcollege per week en 1 x per week een twee uur durende werkgroepbijeenkomst. Van studenten wordt verwacht dat zij goed voorbereid naar de hoor- en werkcolleges komen. Inschrijving voor dit vak loopt via Blackboard.

Studiemateriaal

Theodore H. Cohn (2011) Global Political Economy, Sixth Edition, International Edition, Pearson.

Toetsing

Tentamen: 80%
Werkgroepen (inclusief memoranda): 20%
Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Examen

Eerste mogelijkheid tentamen
Woensdag 23 maart 2016, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid tentamen
Woensdag 1 juni 2016, 09.00-12.00 in het USC

Rooster

Rooster