Prospectus

nl en

Quantum Mechanics 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

Lineare Algebra 2, Analyse 3, Quantum Mechanica 1, Klassieke Mechanica B, Electrische en Magnetische Velden

Beschrijving

Bij Quantum Mechanica 2 ligt de nadruk op het leren toepassen en interpreteren van de quantum mechanica aan de hand van een aantal belangrijke quantum verschijnselen. De theoretische concepten die centraal staan in deze cursus zijn quantum statisitiek van ononderscheidbare deeltjes, tijdsonafhankelijke storingsrekening en tijdsafhankelijke storingsrekening.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft de student begrip van de volgende concepten en kan hij/zij dit toepassen door de daarbij behorende berekeningen zelfstandig uit te voeren.

 • Quantum mechanische beschrijving van systemen met meerdere deeltjes; toestandsdichtheid

 • Opbouw van het periodiek systeem aan de hand van waterstof-achtige golffuncties

 • Statistische verdelingen van Fermi-Dirac and Bose-Einstein.

 • De verdeling van Planck voor een zwarte straler

 • Tijdsonafhankelijke storingsrekening als benaderingsmethode in de quantum mechanica

 • Correcties op en opslitsing van energieniveaus van het waterstof atoom door de fijnstruktuur; in het bijzonder door spin-baan koppeling

 • Invloed van een extern magneet- (Zeeman-effect) en elektrisch (Stark-effect) veld op de energieniveaus van het waterstof atoom.

 • Correcties door koppeling tussen de spin van het electron en de spin van de kern. In het bijzonder de verklaring van de 21 cm lijn van waterstof.

 • Quantum dynamica door middel van tijdsafhankelijke storingsrekening

 • Toepassen van tijdsafhankelijke storingsrekening op 2-niveau systemen

 • Interactie tussen licht en materie aan de hand van overgangswaarschijnlijkheid.

 • Absorptie, spontane en gestimuleerde emissie van atomen.

 • Einstein A- en B-coëfficiënten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en inleveropgaven

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Voor het tentamen geld een bonus regeling op basis van ingeleverde huiswerkopdrachten. Het eindcijfer C van het tentamen wordt berekend met behulp van de formule C = T + (10-T)*Q/30, waarbij T het cijfer van het schriftelijke tentamen is en Q het gemiddelde van de beste 5 (van de 7) inleveropdrachten is. Niet ingeleverde opdrachten krijgen het cijfer nul. Om het vak te halen dient het niet afgeronde cijfer van het tentamen minimaal T=6 te zijn.

Bij een eventueel hertentamen vervalt de bonusregeling.

Blackboard

Alle informatie over de inhoud van dit vak staat op blackboard. Dit omvat de behandelde stof van de hoorcolleges, de werkcollege- en inleveropgaven, uitwerkingen van opgaven. Tevens is er extra informatie beschikbaar en zijn er oude tentamen opgaven om mee te oefenen.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

David J. Grifiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition, ISBN 0-13-191175-9 (aanschaf verplicht). Dit boek wordt ook gebruikt bij Quantum Mechanica 1

Contact

Contactgegevens Docent:Dr. M. de Dood (Michiel)