Prospectus

nl en

Fourier Physics

Course
2015-2016

Toegangseisen

Optica, Klassieke Mechanica a,, Analyse 2

Beschrijving

Fourier Physics is een blokcursus en is formeel onderdeel van het vak Klassieke Mechanica b. De cursus heeft als doel te laten zien hoe fysische problemen die in het eerste jaar beschreven werden als functie van plaats of tijd, ook beschreven kunnen worden als functie van frequentie of golfgetal, door het gebruiken van Fourier transformaties.

h3, Leerdoelen

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de cursus:

  • Begrip en toepassing van Fourier reeksen en Fourier transformaties op fysische problemen

  • Oplossen van lineaire differentiaal vergelijkingen met behulp van Fourier methoden; in het bijzonder de beschrijving van de aangedreven harmonische oscillator in het frequentiedomein

  • Beschrijving van diffractie van goven door gebruik te maken van Fourier transformatie

  • Ontbinden van tijdsafhankelijke signalen in componenten bij verschillende frequenties; interpretatie van het frequentie spectrum van signalen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Blokcursus met afwisselend hoorcollege, werkcollege en practica.

Toetsing

De blokcursus Fourier Physics wordt afgesloten met een korte toets.

Blackboard

Het studiemateriaal bestaande uit een reader, opgaven en instructies voor practica is beschikbaar via blackboard.
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).
Blackboard UL

Literatuur

De cursus verwijst naar literatuur gebruikt bij de vakken in het eerste jaar en maakt gebruik van een reader. Deze is beschikbaar via blackboard.

Contact

Contactgegevens docent: Dr.M.de Dood (Michiel)
Contactgegevens docent: Prof.dr.ir.Oosterkamp(Tjerk)