Prospectus

nl en

Gedragsbiologie

Course
2015-2016

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie jaar 1

Contact

Coordinator: Dr.K.Riebel
Email: k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, nature-nurture, gedragsgenetica, fenotypische plasticiteit van gedrag, vormen van leren, cognitie, welzijn, partnerkeuze en seksuele selectie, culturele evolutie, animal personalities. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel

  • Verdiepen van kennis van eigentijdse gedragsbiologische thema’s

  • Kennen en begrijpen methoden, doelstellingen, modelsystemen, theorieën

  • Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design, het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (ook als voorbereiding op het meer gevorderde niveau van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie)

  • Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Eindtermen:
Kennis Kernboek en thema’s colleges, toepassen van theorie op nieuwe gegevens.

Rooster

Van 26 oktober tot en met 20 november 2015, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, groepspractica en groepsopdrachten, werkcolleges, eigen literatuuronderzoek.

Toetsing

Tentamens (essay vragen), literatuuropdracht (presentatie, samenvatting), expert panel

Blackboard

Communicatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Literatuur

Verplicht boek: Dugatkin LA: Principles of Animal Behaviour W.W.Norton & Co New York London 2013. 3rd ed. ISBN 978039392045-1

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.