Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Public Policy in Latin America

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een kritische blik geworpen op de políticas públicas (public policies of publiek beleid) die in diverse Latijns-Amerikaanse landen worden uitgevoerd met als doel het hoofd te bieden aan ernstige maatschappelijke problemen. Voor dit doel zal aandacht worden gegeven aan de implementatie van speciale programma’s op het gebied van o.a. armoedebestrijding, werkgelegenheid, vrouwenemancipatie, decentralisatie en burgerparticipatie en veiligheid. Deze cursus is vooral gefocust op eigen initiatieven en programma’s die de Latijns-Amerikaanse staten en de lokale civiele maatschappijen zelf ontplooien teneinde hun eigen problemen op te lossen.

Leerdoelen

De student neemt kennis van de wijze waarop ontwikkelingsdoelen (bijv. armoede-bestrijding) door de Latijns-Amerikaanse regeringen en gespecialiseerde staats-instellingen worden omgezet in specifiek publiek beleid. Hierdoor krijgt de student inzicht in de werking van bureaucratische structuren en instanties in de regio en de pogingen van de bevolking om ook betrokken te worden bij de formulering en uitvoering van dat beleid. Bovendien krijgt de student inzicht in het spanningsveld dat bestaat tussen de staat en de civiele maatschappij op het gebied van beleidsformulering.

Rooster

Collegerooster (derde jaar, 2e semester)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur

Collegeuren: 28 uur
Bestuderen verplichte literatuur: 30 uur
Maken van referaat en voorbereiding presentatie: 25 uur
Het schrijven van een werkstuk: 57 uur

Toetsing

Werkstuk (80% van het eindcijfer) en referaat (20% van het eindcijfer).

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Ze worden aangekondigd op Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof.dr. P. Silva
071 527 5496.

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.