Prospectus

nl en

French Linguistics II (Linguistique française II)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Taalkunde 2 biedt studenten een dieper inzicht in de syntaxis van het Frans. De syntaxis bestudeert de woordvolgorde in de zin. We gaan op zoek naar de regelmatigheden van syntactische fenomenen. Studenten leren eenvoudige syntactische problemen op te lossen. Ze leren ook abstracte regels te formuleren voor concrete problemen. Ook krijgen studenten een inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen en methodes van de syntaxis.

  • Kunnen toepassen van deze kennis concrete syntactische vraagstukken van het Frans.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk, en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten vóór het eigenlijke college gedaan. Tijdens het college behandelt de docent lastige punten van de stof en beantwoordt bijkomende vragen van studenten. Daarnaast worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 28 uur
Bestuderen verplichte literatuur: 35 uur
Huiswerkopdrachten: 40 uur
Tentamenvoorbereiding + tentamen: 37 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (90 %)
Huiswerkopdrachten (10 %)

Herkansing: bij onvoldoende resultaat wordt het tentamen overgedaan.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Syllabus: Introduction à la syntaxe française (via blackboard)

H3. Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dhr Dr. E. Schoorlemmer

Opmerkingen

Geen.