Prospectus

nl en

Littérature Renaissance-Classicisme

Course
2015-2016

Dit vak wordt niet aangeboden in studiejaar 2015-2016 (wel in studiejaar 2016-2017) omdat het maar één keer per twee jaar gegeven wordt binnen het alternerende programma. Studenten kunnen dit vak eventueel, in overleg met de docent, in zelfstudie doen.

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht aangeboden van de Franse literatuur van de Renaissance (16e eeuw) en het Classicisme (17e eeuw) aan de hand van een aantal belangrijke werken: ondermeer Gargantua van Rabelais, de Essais van Montaigne, en de toneelstukken van Corneille, Molière en Racine.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Deeltentamen in de 7e week (50%) en deeltentamen na de 14e week (50%)

Herkansing: Tentamen (100%)

Blackboard

Voor dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aan te schaffen:

  • Rabelais, Gargantua, éd. Mireille Huchon, Folio, 2007.

  • Du Bellay, Les Regrets suivis des Antiquités de Rome et du Songe, éd. François Roudaut, Le Livre de Poche classique, 2002.

  • Corneille, Horace, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

  • Molière, Le Malade imaginaire, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

  • Racine, Phèdre, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

  • de overige literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof.dr. P. J. Smith