Prospectus

nl en

Accenttentamen Moderne Letterkunde

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder detail uit de werken en te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde.

 • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover vragen kunnen beantwoorden.

 • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes.

Voor het eerste semester kan dat in de periode 18 tot 22 januari 2016. Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 16 oktober 2015 op te geven bij dr. Bram Ieven.
Voor het tweede semester kan dat in de periode 13 tot 17 juni 2016. Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 15 april 2016 op te geven bij dr. Bram Ieven.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 EC= 140 uur.
140 uur literatuurstudie

Toetsing

Mondeling tentamen (100%)

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden

Literatuur

Literatuur- en cultuurgeschiedenis

 • Aukje van Rooden, Literatuur, autonomie en engagement. Pleidooi voor een nieuw paradigma. (Amsterdam University Press 2015) [selectie wordt nog bekend gemaakt]

 • Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. Vantilt, 1999. Vooraf, Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7.

 • Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Nederlandse literatuurgeschiedenis 1900-1945. Prometheus, 2015. selectie wordt nog bekend gemaakt].

Theorie en methode

 • Yra van Dijk, Maarten De Pourcq en Carl De Strycker, Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen 2013. Daaruit de bijdragen van De Pourcq en De Strycker, Yra van Dijk en Michiel van Kempen.

 • Frans-Willem Korsten en Ernst van Alphen, ‘Hoe verder? In: TNTL, 2004, nr. 4, p. 289-297.

 • Maaike Meijer, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam 1996, p. 1-17 en 38-65.

 • Dorleijn, G., ‘Het einde van de literatuur? Over de bestudering van literaire cultuur en haar belang’, In : Nederlandse Letterkunde. 19, 2, p. 129-148 20

Institutioneel

 • Nel van Dijk en Susanne Janssen, ‘De reuzen voorbij. De metamorfose van de literaire kritiek in de pers sedert 1965’ http://www.dbnl.org/tekst/dijk036reuz01_01/

 • Edwin Praat, Verrek, Het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het Schrijversschap. AUP, 2014, pp. 11-74.

Tekstgericht

 • Pieterse, S.A. (2010). ‘I am not a Writer’: Self-Reflexivity and Politics in Multatuli’s Max Havelaar’. In: Journal of Dutch Literature, 1(1), 55-73.

 • Odile Heynders: ‘Politics in poetry, narrative poems as critique on Dutch culture.’ In: Literator. Journal of literary criticism, comparative linguistics and literary studies, 31, 17

 • Maria Boletsi: ‘Canibalism and literary indigestability’: Figurations of Violence in Bart Koubaa’s De leraar’. In: Journal of Dutch Literature 3 (2), 2012: http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/article/view/32

 • Lut Missine, Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. [Selectie wordt nader bekend gemaakt].

Postkoloniale literatuurbeschouwing

 • Michiel van Kempen, zie ‘Theorie en methode’.

 • Rosemarie Buikema, ‘Couperus lezen’. Lezing Achter de verhalen Utrecht, 2012. Forthcoming in TNTL 2014. Op Blackboard.

Primaire literatuur
Stel zelf een leeslijst samen van twintig primaire titels. Je kunt ervoor kiezen breed uit de Nederlandse literatuur te selecteren (zie ter inspiratie bijv. De Leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Uitgeverij Vantilt, augustus 2015) maar je mag je selectie ook maken rondom een specifieke periode, thematiek of benadering die je in je BA-scriptie centraal wil stellen. Je levert je beargumenteerde selectie uiterlijk 20 december bij de docenten in.

Aanmelden

Via uSis en bij dhr. dr. B. Ieven (zie onder Rooster)

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dhr. Dr. B. Ieven