Prospectus

nl en

Grammar – Language Acquisition II

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is bedoeld voor reguliere studenten Dutch Studies en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.
Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven/Grammatica 1B.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammaticaregels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. Van het boek De Regels van het Nederlands worden de eerste 34 hoofdstukken behandeld.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammaticaopdrachten. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege: deelname is verplicht.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken wekelijkse opdrachten uit werkboek: 64 uur

  • maken in te leveren opdrachten (3x): 24 uur

  • voorbereiding tentamen: 24 uur

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen (70%). Gedurende het semester moet drie keer een opdracht worden ingeleverd. Het gemiddelde cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer (30%).
Voor zowel de opdrachten als het tentamen is een herkansingsmogelijkheid (bij de opdrachten pas na inlevering van de 3e opdracht).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2004), De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen .Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 9001 14198 6 en 9001 14197 8

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. J. Caspers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

  • Aansluiting: Uitbreiding met het college Taalvaardigheid II: Grammatica/Schrijven.

  • Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.