Prospectus

nl en

Political Debate

Course
2015-2016

Admission requirements

Dit vak wordt in samenwerking met Nederlands aangeboden en is in het Nederlands, actieve en passieve kennis van het Nederlands is noodzakelijk.

A full active and passive knowledge of Dutch is required

Description

Deze cursus is een onderdeel van het MA-traject ‘Het politieke debat: geschiedenis en retorica’. We lezen in deze cursus historische en theoretisch-retorische literatuur over het politieke debat, in Nederland en West-Europa.
De literatuur biedt een overzicht, maar we zullen die ook kritisch bespreken en confronteren met de historische en actuele praktijk van het politieke debat met name in de Nederlandse context.

De politieke actualiteit van debat en retorica bekijken we vanuit een theoretische en historische achtergrond. De cursus is gebaseerd op het gezamenlijk lezen van teksten, reflecties in de vorm van boekbesprekingen met een stelling, en gezamenlijke discussie. Het is een intensieve lees- en discussiereeks die vooral de eerste helft van het semester wekelijks een prestatie vraagt, het afsluitende essay is betrekkelijk kort en kan voortbouwen op het werk in het college.
Daarnaast bevat de cursus ook meer praktische onderdelen: een serie gastcolleges door (oud-)politici en mensen uit de wereld van de politieke journalistiek. Een vast onderdeel is ook een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer en een gesprek met Kamerleden. Telkens wordt bij deze delen van de studenten gevraagd (in groepjes) de discussie voor te bereiden. Ten slotte streven we er ook naar praktisch met debat te oefenen, met een debatleider.

Course objectives

General learning objectives
The student has acquired:

  1. The ability to analyse and evaluate literature with a view to addressing a particular historical problem;
  1. The ability to give a clear and well-founded oral and written report on research results in correct English, when required, or Dutch, meeting the criteria of the discipline;
  1. The ability to participate in current debates in the specialisation.

Learning objectives, pertaining to the specialisation

  1. Thorough knowledge and comprehension of one of the specialisations or subspecialisations as well as of the historiography of the specialisation, focusing particularly on the following:
  • in the subspecialisation Political Debate also: political debates and debating styles in the Netherlands and abroad, both from a historical and a current perspective.

Timetable

Zie Rooster Geschiedenis

Mode of instruction

 • Seminar

Course Load

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • College volgen, inclusief excursie naar Den Haag: ca. 30 uur.

 • Voorbereiden discussie en colleges: ca. 10 uur.

 • Lezen literatuur en schrijven reflecties, inclusief opzet eindwerkstuk: 200 uur.

 • Eindwerkstuk: 40 uur

Assessment method

 • Werkstuk (omvang op college wordt op college bekend gemaakt; bevat interdisciplinaire componenten) (60% van het eindcijfer)
  Getoetste leerdoelen: 1-3, 5

 • Opdracht 1 (Gezamenlijk voorbereiden en bijdragen aan de discussies tijdens de colleges onder anderen met (oud-)politici) (20%)
  Getoetste leerdoelen: 5 (20% van het eindcijfer)

 • Opdracht 2 (Tussentijdse schriftelijke kritische besprekingen van de gelezen literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 1-3, 5 (20% van het eindcijfer)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn

Herkansing

 • Herkansing geschiedt door het herschrijven van het afsluitende werkstuk dat minimaal een 5,5 moet zijn om te kunnen slagen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor onderlinge communicatie en voor het posten van opdrachten en papers

Reading list

 • Amy Gutman & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton 2004), 1-94

 • Frans H. van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse (Amsterdam 2010), 1-97

 • Jonathan Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Methaphor (Hampshire/New York 2011 (Second Edition)), 1-51

 • B. Wolthuis, ‘Het spelkarakter van het parlementaire debat’ in: R&R: rechtsfilosofie en rechtstheorie 3 (2007), 12-33

 • David Zarefsky, ‘Strategic manoeuvering in political argumentation’ in: Frans H. van Eemeren (ed.) Examining Argumentation in Context,115-130. (Amsterdam 2009)

 • Ton van Haaften, ‘Norm en taal in politiek Den Haag’ in: M.-C. Foblets e.a. (red.), Liber Amicorum René Foqué. 631-645 (Gent 2012).

 • P. Bootsma en A.C. Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (Amsterdam 2006)

 • Jan Kuitenbrouwer, De woorden van Wilders & hoe ze werken. (Amsterdam 2010)

 • H. José Plug, Ad hominem arguments in the Dutch and the European Parliaments: Strategic manoeuvring in an institutional context’ in: Cornelia Ilie, European Parliaments under Scrutiny, 305-328 (Amsterdam 2010)

 • T. van Haaften, ‘Debate and political culture’ in: Ton van Haaften et al., Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain, 349-368 (Leiden 2011).

 • J.J.B. Turpijn, Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede kamer (1848-1888). (Amsterdam 2008)

 • H. te Velde, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’, De negentiende eeuw (30), 35-47

 • H.C.G. Matthew, ‘Gladstone rhetoric and politics’ in: P.J. Jagger (ed.), Gladstone. (Londen 1998), 213-234

 • H. te Velde, Het theater van de politiek (Amsterdam 2000) – wordt in college beschikbaar gesteld

 • Cornelia Ilie, ‘Histrionic and agonistic features of parliamentary discourse’, Studies in Communication Sciences 3/1 (2003) 25-53 (online)

 • T. Tackett, Becoming a revolutionary: the deputies of the French National Assembly and the emergence of a revolutionary culture (1789-1790) (Princeton 1996), 117-313

 • T. Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik: politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag. (Düsseldorf 2002), 428-485

Registration

Via uSis

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

dhr. Prof.dr. H. te Velde

Remarks

Het vak wordt in samenwerking met Nederlands aangeboden en is daarom in het Nederlands.

Remarks

None