Prospectus

nl en

Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Interculturele Literatuurwetenschap (Intercultureel 1).

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks Interculturele Literatuurwetenschap binnen de opleiding Film- en Literatuurwetenschap.
Literaire werken putten steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd. Dat is niet verwonderlijk: door de processen van kolonisatie en hedendaagse globalisering zijn nationale culturen steeds meer met elkaar vermengd geraakt. Toonaangevende migrantenauteurs schrijven dan ook niet alleen over cultuur van herkomst en cultuur van aankomst, maar ze kiezen positie binnen een transnationaal netwerk van culturele stromen, en hun werken scheppen nieuwe, hybride wereldbeelden. Tijdens dit college bespreken we een aantal manieren waarop de complexe literaturen van de globalisering bestudeerd kunnen worden.
We bestuderen een aantal voorstellen uit verschillende delen van de wereld voor de benadering van het complexe fenomeen van de globalisering en voor de culturele effecten die met dit fenomeen samenhangen. Zo lezen we een paar duizelingwekkende teksten waarin de wereldruimte van de globalisering wordt verbeeld, en vervolgens de kritieken op en alternatieven voor die verbeeldingen (o.a. Hardt en Negri, Benitez-Rojo, Spivak, Huggan). De (al dan niet) politieke relevantie van kunst en literatuur wordt ter discussie gesteld.
Dit wereldwijde debat dient als de context voor de gezamenlijke analyse van een reeks case-studies, bestaand uit literaire teksten en films uit verschillende werelddelen (o.a. Cuba, Duitsland/Turkije, India, Nederland/Suriname, Pakistan, China en Vlaanderen).

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen enkele (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van de literaturen van de globalisering;

  • is de student bekend met verschillende sleutelconcepten uit postkoloniale theorieën, zoals hybriditeit, ruimte en plaats, rhizoom, (kritiek op) moderniteit, enz.;

  • is de studenten in staat een analyse op te zetten vanuit het uitgangspunt dat literaire werken teruggrijpt op en gebruik maakt van verschillende culturele stromingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Blackboard

Blackboard

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Groepsreferaat (10%), drie tussentijdse opdrachten (30%), paper (60%).
Herkansing: paper

Literatuur

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. London/New York: Routledge, 1998.

  • Artikelen op collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en op Blackboard.

  • Verschillende romans. Titels nader te bepalen: zie Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Mw. dr. L. Minnaard.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 527 2251, mail.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap