Prospectus

nl en

Antropologie van het Midden-Oosten

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.
Voor keuzevak- en gaststudenten is het aantal plaatsen beperkt. Voor meer informatie zie onder “inschrijven”.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: nomadisch-, dorps-, en stadsleven met hun onderlinge verhoudingen; man-vrouwverhoudingen; verwantschapsrelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; politieke structuren en activisme; populaire cultuur en media en verschillende religieuze richtingen en tendensen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Zie het Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor beide colleges. Tijdens het eerste college zal de werkvorm nader worden toegelicht.

Studielast

140 uur:
College: 26
Literatuur: 60
Presentatie: 10
Toetsing: 44

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (30%)

  • Presentatie en handout (20 %)

  • Paper (50%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Eickelman, Dale F. (2002). The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (4th edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

  • Hafez, Sherine & Susan Slymovics, eds. (2013). Anthropology of the Middle East and North Africa: Into the New Millenium. Bloomington: Indiana University Press.

  • Additionele literatuur (deze zal via Blackboard bekend worden gemaakt).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Drs. N. ter Laan

Opmerkingen

Keuzevak- en gaststudenten wordt verzocht per email contact op te nemen met de studiecoördinator onder vermelding van naam, cursustitel en –code en studentnummer. Op basis van de beschikbaarheid van plaatsen zal deze de student inschrijven nà 1 september. De student zal dan uiterlijk vóór 7 september bericht krijgen of hij/zij is ingeschreven of niet.