Prospectus

nl en

Vertalen Nederlands–Arabisch

Course
2015-2016

Toegangseisen

Arabische letterkunde en een gesproken taalvorm uit het 1e semester van het 2e jaar en toestemming van de examencommissie.

Beschrijving

Om beter inzicht te krijgen in syntactische structuren van het MSA worden thematisch gerangschikte “connectors”/“adawāt al-rabṭ” (zie Literatuur) bestudeerd. Met behulp hiervan worden volgens een instructie- en huiswerkschema oefenzinnen vertaald en de achterliggende grammatica besproken. Afwisselend hiermee zullen deelnemers aan de hand van zekere “connectors” zelfstandig in de media illustratieve voorbeelden opzoeken, en aan de hand daarvan ook zelf nieuwe zinnen formuleren. Deze opdrachten dienen ter beoordeling volgens een huiswerkschema te worden ingeleverd.

Leerdoelen

De opgedane vaardigheid dient het structurele inzicht in zelfstandig te lezen MSA te vergroten. Naast herkenning wordt er ook aandacht besteed aan actieve schrijfvaardigheid en beheersing van een frequentiewoordenschat.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en het verplicht maken van huiswerk dat per week beoordeeld en becijferd wordt.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarde, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Opdrachten: 114 uur

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Het cijfer komt cumulatief tot stand door becijfering (en nadien middeling) van de wekelijks op tijd ingeleverde opdrachten uit het werkboek (portfolio-tentamen). De te vertalen zinnen komen uit de lessen 2, 4, 11, 16, 18 en 22 daarvan. Daarnaast dient de student a.d.h.v. de “connectors” uit de lessen 3, 9, 14, 17, 19 en 23 zelf representatieve zinnen te selecteren uit de digitale pers. Deze zinnen worden vertaald, op tijd ingeleverd en beoordeeld. Naar het model van de gevonden zinnen worden individueel nieuwe zinnen geformuleerd. De beste tien uitslagen per persoon komen voor middeling in aanmerking. Er wordt pas gemiddeld tot een eindcijfer als er minimaal 10 vertalingen/stuks huiswerk tijdig zijn ingeleverd.

Literatuur

  • Nariman Naili al-Warraki & Ahmed Tahir Hassanein, The connectors in Modern Standard Arabic (Cairo: The American University Press, zelf meest recente uitgave aanschaffen).

  • Er wordt met het oog op een breed scala aan voorbeeldzinnen bij de behandeling gebruik gemaakt van diverse grammaticale beschrijvingen van het MSA (o.a. Badawi/Carter/Gully, Modern Written Arabic; a comprehensive grammar (London/New York: Routledge 2004 [ook online beschikbaar]) en El-Ayoubi/Fischer/Langer, Syntax der arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Teil 1, Band 2 (Wiesbaden: Reichert 2003; beschikbaar op de UB).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Drs. R.E. Kon