Prospectus

nl en

Crime Analysis

Course
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De laatste jaren wordt er in het kader van de opsporing en vervolging van misdadigers en voor het formuleren van strategisch beleid steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, in het bijzonder van misdaadanalysetechnieken uit de criminologie. In deze cursus maakt u kennis met enkele vormen van misdaadanalyse en gaat u zelfstandig aan de slag met het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten die kunnen worden gebruikt voor opsporings- en risicotaxatiedoeleinden. Hierbij zal worden stilgestaan bij de risico-factoren van (diverse uitingen van) crimineel gedrag en bij de mogelijkheden en moeilijkheden bij het voorspellen van dergelijk gedrag. Tot slot zal ook aandacht worden besteed aan de plaats van misdaadanalyseproducten voor de opsporingspraktijk en bestrijding van crimineel gedrag.
U zult tijdens de cursus een kort wetenschappelijk artikel over een inhoudelijk probleem naar keuze schrijven op het gebied van misdaadanalyse.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt literatuur over een zelf gekozen onderwerp op het gebied van misdaadanalyse (aan de hand van een door de docenten van tevoren vastgestelde onderwerpenlijst) ten behoeve van een empirisch-wetenschappelijk paper verzamelen en analyseren;

 • U kunt een onderzoeksvraag bij het gekozen onderwerp formuleren;

 • U kunt de relevantie beargumenteren van het gekozen onderwerp en de daarbij geformuleerde onderzoeksvraag;

 • U kunt een risicotaxatie-instrument ontwikkelen en de verkregen resultaten analyseren en interpreteren;

 • U kunt formuleren wat de waarde van de gekozen techniek voor de gekozen casus is;

 • U kunt conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor vervolgonderzoek op basis van de verkregen resultaten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt, eventueel gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt, eventueel gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Andere onderwijsvorm(en)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk in de vorm van een kort wetenschappelijk artikel over een inhoudelijk probleem naar keuze (30%).

 • Tentamen, open vragen (70%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgesloten om het vak te behalen.

 • Het tentamen kan worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten dit hertentamen mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard) ingeleverd

Examenstof
Zal tijdig via blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • verwijzingen naar relevante literatuur via Blackboard, afhankelijk van het gekozen onderwerp

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. J.L. de Bie MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

De werkgroepen zijn allen SPSS-practica, die gericht zijn op het verwerven van aanvullende analysevaardigheden. Het vak bouwt hiermee nadrukkelijk voort op vaardigheden die zijn aangeleerd bij eerder criminologie-cursussen, zoals M&T van Criminologisch Onderzoek II en Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie.