Prospectus

nl en

Introduction Medieval History (MG)

Course
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het hoorcollege geeft een overzicht van de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de Europese geschiedenis van de vierde tot de zestiende eeuw op basis van het handboek.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de geschiedenis van de middeleeuwen.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren, verwerken en in schriftelijke toetsen reproduceren

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 36 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 76 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen in twee deeltoetsen

 • Eerste deeltoets: muliple choice (40%)

 • Tweede deeltoets: schriftelijk tentamen met essayvragen (60%)

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Bij een voldoende eindcijfer vindt geen herkansing plaats.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer vindt herkansing plaats volgens de herkansingsvoorwaarden tussentoetsen

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Informatie

 • Powerpoints van de hoorcolleges

Literatuur

 • Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers, Introduction to Medieval Europe 300-1500 Second Edition (Londen/New York: Routledge, 2014).

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coördinator MG: dhr. Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

Een overzicht van de onderwerpen van de hoorcolleges wordt kort voor het begin van de colleges op het Blackboard gepubliceerd.