Prospectus

nl en

Introduction Dutch History (VG)

Course
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in het geschiedverloop vanaf 1500 op het gebied van de Nederlandse en overzeese geschiedenis

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  Gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Twee schriftelijke deeltentamens met elk 5 essayvragen.
  Getoetst worden kennis van en inzicht in het geschiedverloop vanaf 1500 op het gebied van de Nederlandse en overzeese geschiedenis.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Bij een voldoende eindcijfer vindt geen herkansing plaats.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer vindt herkansing plaats volgens de herkansingsvoorwaarden tussentoetsen

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal

 • Proeftentamens

Literatuur

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden (Amsterdam 2012).

 • Reader: Vaderlandse Geschiedenis in thema’s. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. M. van Groesen
mw. Prof.dr. J.S. Pollmann
dhr. Prof.dr. H. te Velde

Opmerkingen

Deze twaalf hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis moeten worden voorbereid door het bestuderen van delen uit het handboek. De te bestuderen boekdelen worden bij de aanvang van de collegereeks bekend gemaakt.