Prospectus

nl en

Teksten Ia

Course
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji, het karakterschrift). In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (grammatica, woordenschat, structuren en schrift) in praktijk te brengen Studenten zullen met behulp van de grammatica en de woordenschat die in de lessen worden aangeboden geleidelijk langere teksten over een variatie aan onderwerpen lezen. Daarnaast zullen studenten productieve vaardigheden ontwikkelen door middel van simpele schrijfopdrachten, bijvoorbeeld zinnen vertalen van het Nederlands naar het Japans, een brief of een korte tekst schrijven in het Japans etc.

Leerdoelen

 • Leren van de basisgrammatica van het Japans

 • Leren lezen en schrijven van het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji)

 • Verkrijgen van basisvocabulaire

 • Leren begrijpen en vertalen van Japanstalige teksten

 • Leren vertalen van Nederlandse zinnen naar het Japans

 • Leren schrijven van eenvoudige teksten in het Japans

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

Onderwijstijd in uren: 57:00 uur (Colleges 52 uur, Midterm 2 uur, Tentamen 3 uur)
Studie-uren: 83 uur

Toetsing

Schriftelijk Midterm Tentamen en Eindtentamen

Blackboard

Ja
Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten, en verder worden er op Blackboard extra oefeningen en tekstjes gezet waar studenten mee kunnen werken.
Aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Let op! Voor de Minna no Nihongo tekstboeken Uitsluitende de NIEUWE versie (tweede editie) aanschaffen. Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen. Dit geldt ook voor Conversatie en Luistervaardigheid. Zie http://www.3anet.co.jp/

 1. Minna no Nihongo Shokyu 1 Dai 2-Han Honsatsu Kanji-Kana (Main Textbook 1, Second Edition, Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6 2. Minna no Nihongo 1 Dai 2-Han Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Elementary Japanese I, Translation & Grammatical Notes – English, Second Edition, 3A Network, ISBN 4-88319-604-3
  1. Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Hyojun Mondaishu (Basic Workbook 1 – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-606-7
  2. A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, ISBN 4-7890-0454-6
  3. Reader (t.z.t. aan te schaffen via het studiepunt)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent, zie rooster.

Opmerkingen

 1. 70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen
  1. Het tentamencijfer wordt als volgt bepaald: 10% Midterm, 80% tentamencijfer, 10% aanwezigheid en participatie