Prospectus

nl en

Modern history of Korea

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Leerdoelen

 • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea;

 • Kennismaking met verschillende historische interpretaties;

 • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen;

 • Kritische omgang met primaire documenten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur (4 uur/week)

 • Voorbereiding opdrachten: 13 uur (1 uur/week);

 • voorbereiding tentamen: 49 uur

Toetsing

 • deelopdrachten (30 %)

 • schriftelijk tentamen met open vragen (70%)

De (drie) deelopdrachten bestaan uit de kritische bespreking van relevante primaire bronnen;
Het eindcijfer van dit vak is het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen. Het schriftelijk tentamen moet met een voldoende (5,50 en hoger) worden afgesloten.

Tot de herkansing worden enkel die studenten toegelaten die aan alle onderdelen van het college hebben deelgenomen. De herkansing enkel uit een schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Ja. De syllabus staat op Blackboard. Opdrachten worden via Blackboard ingeleverd. Mededelingen en aanvullende materiaal, alsook de powerpointpresentaties komen op blackboard te staan.

Literatuur

Michael J. Seth, A History of Korea: from Antiquity to the Present (Rowan & Littlefield, 2010; annotated edition)
Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 2007. 2nd edition), wekelijks lezen studenten de relevante hoofdstukken.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc aanschuif-minor Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd.

Neem voor meer informatie hierover met de studiecoördinator contact op.