Prospectus

nl en

Reading Korean Texts

Course
2015-2016

Toegangseisen

Met succes BA2 Koreaans (d.w.z. niveau 4 van de taalcursussen in Korea of een gelijkwaardig niveau) afgerond hebben.

Beschrijving

In dit college staat de ontwikkeling van academische vaardigheid centraal, door middel van het lezen en analyseren van academische teksten. Het heeft tot doel om studenten toegankelijker te maken voor het consulteren en verwerken van Koreaanstalige bronnen voor onderzoeksdoeleinden.
Als aanloop daarnaar wordt er eerst aandacht besteed aan de zinsanalyse en de basisbegrippen van de tekstanalyse in het algemeen. Vervolgens worden in de (populair) wetenschappelijke teksten frequent gebruikte vocabulaire, idiomatische uitdrukkingen en zinspatronen bestudeerd en getest ter oriëntatie met academische schrijfstijlen en taalconventies.
De te lezen teksten geselecteerd uit het tekstboek (Zie Literatuur) behandelen een veelheid aan stijlen en onderwerpen: beschouwelijke essays, socio-economische rapporten, artikelen over hedendaags problematiek en dergelijke. De betreffende teksten die in eerste instantie als huiswerk meegegeven worden, worden tijdens colleges onder begeleiding van de docent geëvalueerd aan de hand van de tekstopbouw en het -begrip, argumentatie etc.

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van academische vaardigheid als een aanvulling op de disciplinaire kennis en vaardigheden,

 • Het kritisch kunnen reflecteren op de gelezen teksten,

 • Het vertrouwd maken met academische schrijfstijlen en de daarmee gepaard gaande taalconventies,

 • Het verwerven van kennis van vocabulaire, specifieke uitdrukkingen, zinspatronen rond academische thema’s,

 • Het zo zelfstandig mogelijk verwerken van diverse Koreaanstalige bronnen, al dan niet met behulp van relevante woordenboeken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • Bijwonen college (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Voorbereiden van college en bestuderen van opgedragen teksten (6 uur p.w. x 13 weken): 78 uur

 • Voorbereiden van 3 toetsen (3 toetsen x 12 uur): 36 uur

Toetsing

 • Aanwezigheid 10%

 • Wekelijkse take-home opdrachten (de ideeën van de leerstof te begrijpen en te analyseren e/o te discussiëren, naast het gezamenlijk lezen/vertalen van de te lezen teksten), en actieve deelname aan de reeks colleges: 60%

 • 3 schriftelijke toetsen met gesloten en open vragen: 30%

De aanwezigheid wordt door de docent geregistreerd.
Het eindcijfer wordt gevormd door de drie onderdelen, waarbij de laatste twee onderdelen moeten worden afgesloten met minimaal 5.5.
In geval van herkansing worden de “wekelijkse take-home opdrachten” en de drie toetsen resp. vervangen door een andere adequate opdracht en door één gezamenlijke toets, waarbij het cijfer van de herkansing alle eerder behaalde deelcijfers vervangt.

Blackboard

Blackboard zal intensief gebruikt worden, niet alleen voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal en aan de colleges gerelateerde mededelingen, maar ook voor het aan- en inleveren van opdrachten en de onderlinge discussies over de opgegeven teksten.

Literatuur

 • Hwang I. K. (황인교), Kim, S.S. (김성숙), e.a. : Academic Korean Reading Advanced Level (대학 강의 수강을 위한 한국어 읽기 고급). Seoul: Yonsei University Press, 2012.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamer 105 op het Arsenaal.

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance at all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman