Prospectus

nl en

Logic (with tutorials)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding op de formele logica. De student leert redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal. Onderwerpen die eveneens aan de orde komen: drogredenen, waarheid, geldigheid, alternatieve logische systemen.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica;

 • de verschillende soorten van drogredenen;

 • het verschil tussen Aristotelische logica, klassieke logica, intuïtionistische logica en meerwaardige logica;

 • basisbegrippen uit de wijsbegeerte van de logica, zoals waarheid, geldigheid en identiteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica toe te passen in wijsgerige en niet-wijsgerige teksten;

 • vertalingen te maken van de natuurlijke taal naar de propositie- en predikaatlogica.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Let op

Het tutorial Logica begint een week later, dus op maandag 7 september. Het hoor/werkcollege Logica begint wel direct in de eerste collegeweek (op woensdag 2 september).

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege met tutorial.

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges en tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur

 • Maken deel en -eindtentamen: 2 uur + 3 uur = 5 uur

 • Voorbereiding colleges 13 × 4 uur = 52 uur

 • Voorbereiding deeltentamen: 7 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 20 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tussententamen met open vragen (20%)

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen (80%)

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (PowerPoints), het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Studenten dienen zich zelf in te schrijven op de Blackboard. Hier is alle nadere informatie terug te vinden

Literatuur

 • Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A. Schipper

Opmerkingen