Prospectus

nl en

The perdition and thereafter. The persecution of the Dutch Jews and its aftermath, 1940 till now.

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De deportatie en vernietiging van de joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Duitse Bezetting is ongetwijfeld het grootste drama uit de moderne vaderlandse geschiedenis. Een drama dat, zoals iedere krantenlezer weet, een slagschaduw heeft geworpen op het naoorlogse Nederland. Hoe verliep de shoah in Nederland? Hoe is te verklaren dat zoveel Nederlandse joden werden gedeporteerd? Wat dachten en deden de omstanders? Hoe verliepen de verwerking, herdenking en geschiedschrijving?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Verkrijgt kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Holocaust in het algemeen en de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Duitse bezetting in het bijzonder.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Tentamens: 4 uur

 • Bestudering literatuur en collegestof: 110 uur.

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard waarop de Powerpoint-presentaties van de colleges worden geplaatst.

Literatuur

Moore, B., Slachtoffers en overlevenden: De nazi-vervolging van de joden in Nederland (Amsterdam 1998) of de Engelse versie: Idem, Victims and survivors. The Nazi persecution of the Jews in the Netherlands, 1940-1945 (Londen 1997) Beide titels zijn alleen nog antiquarisch te verkrijgen; een kopie-exemplaar wordt aangeboden in de bibliotheek.
Stone, Dan, Histories of the Holocaust (Oxford 2010)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Dr. B.E. van der Boom

Opmerkingen

Geen