Prospectus

nl en

Duitstalige literatuur in context (1830-1920)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor niet-hoofdvakstudenten: goede passieve kennis van het Duits

Beschrijving

In dit college worden werken uit de Duitstalige literaire canon behandeld. De student maakt kennis met
de belangrijkste literaire stromingen tussen 1830 en 1920, alsmede hun inbedding in de politieke en sociale ontwikkelingen. De lectuur van primaire teksten + de handboeken (zie literatuur) wordt door het hoorcollege begeleid. Dit houdt in dat de primaire teksten vóór het hoorcollege bestudeerd moeten zijn om het met vrucht te kunnen volgen. Daarnaast wordt een gedeelte als werkcollege gehouden.

Leerdoelen

De student

 • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de Duitstalige literatuur tussen 1830 en 1920.

 • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

 • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

 • kent de kenmerken van bepaalde periodes / stromingen en kan deze chronologisch / historisch plaatsen

 • kan de historische ontwikkeling van de opvatting over bepaalde genres schetsen en aan de hand van literaire teksten aantonen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor – en werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • Contacturen: 21

 • Te bestuderen literatuur = voorbereiding college: 79

 • Voorbereiding tentamen: 40

Toetsing

Mondeling tentamen (30’); herkansing: de gehele stof van het eerste tentamen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Reclam-Verlag: Uit de reeks “Die deutsche Literatur in Text und Darstellung” de delen
  Band 10 (Vormärz); 11 (Bürgerlicher Realismus); 12 (Naturalismus); 13 (Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil); 14 (Expressionismus, Dadaismus).

 • Wolfgang Beutin [u.a.]: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. oder höhere Auflage, Metzler Verlag, Stuttgart / Weimar 2001 oder später.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht en vóór 1 oktober bij de docent dhr Dr. K.F. Gille

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs”

Aanmelden voor à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

En vóór 1 oktober bij de docent dhr Dr. K.F. Gille

Contact

Een uitvoerig werkprogramma verschijnt uiterlijk in oktober 2015 op mijn
website
Inlichtingen ook bij dhr Dr. K.F. Gille

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Naast de administratieve aanmelding via uSis dient men zich ook uiterlijk op 1 oktober 2015 aan te melden bij dhr Dr. K.F. Gille