Prospectus

nl en

Statistiek

Course
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. T.J. de Jong
Email: t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, vergelijking van gemiddelden, zowel voor normaal als niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op hoe je een hypothese formuleert en op welke manier je deze kunt toetsen. Welke statistische toets hoort bij welk probleem? Via boxen ga je ook na hoe berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R Commander. Ze weten welke toets bij welk probleem hoort.

Eindtermen:
Student kan werken met R Commander. Student kan middels een determinatieschema bepalen welke toets hij of zij moet toepassen. Student kan een heldere vraagstelling en hypothese opstellen. Student leert hoe een onderzoek opgezet moet worden zodat de resultaten antwoord geven op de vraag. Bekendheid met type I en type II fouten.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. Alle stapjes in de colleges worden door Multiple Choice getoetst, dit gebeurt via Blackboard. Gebruik van R-Commander.

Toetsing

Per onderdeel wordt middels Blackboard door Multiple Choice getoetst of de stof begrepen is. Je moet tijdens de cursus een minimum aantal MC testen maken. Dit telt niet mee in het eindpunt (wel bij twijfel). Antwoorden op de opdrachten tellen voor 1/4 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 3/4 deel. Je mag het boek gebruiken tijdens het tentamen.

Blackboard

Colleges komen in Blackboard. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamen, eerdere tentamens) te vinden. Per onderdeel MCQ in Blackboard.

Literatuur

Verplicht boek: Holmes, Moody & Dine “Research methods for the biosciences” Oxford University Press 2e druk!
We gebruiken R Commander om berekeningen te doen en toetsen uit te voeren. Er is een korte Engelse handleiding gebruik R Commander.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard