Prospectus

nl en

Studieloopbaanorientatie

Course
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Bureau Opleiding Biologie
Email: assistentopleiding@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze cursus loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten/ activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van zijn of haar studie en over zijn of haar wensen na het afsluiten van de bacheloropleiding.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel Studieloopbaan oriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over zijn of haar keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: *nadenken over de eigen motivatie en interesses *het vormen van een duidelijk beeld van de opleiding en de keuzemogelijkheden binnen de opleiding *het vormen van een beeld over de eigen vaardigheden en interesses *het stimuleren tot het vormen van een beeld van de persoonlijke wensen en algemene mogelijkheden op de arbeidsmarkt *het leren maken van gemotiveerde keuzes voor uitstroom na de bachelor (het al dan niet vervolgen van de studie met een masteropleiding of keuze voor een werkkring)

Eindtermen:
Op basis van het door de student gemaakte persoonlijk profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie kan een student gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of werkkring.

Rooster

3 bijeenkomsten in de periode van november 2015 tot en met maart 2016, zie rooster jaar 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en opdrachten

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van verslagen en/of presentaties.

Blackboard Colleges, werkopdrachten worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Opdrachten en achtergrondinformatie via de Blackboardsite

Aanmelden

Via Usis en daarna aanmelden in Blackboard