Prospectus

nl en

Littérature Lumières-Romantisme

Course
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakkers: Inleiding Franse letterkunde 1 en 2 gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docenten.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de Franse literatuur van 1700 tot 1850 aan de hand van een aantal sleutelwerken uit de drie hoofdgenres: roman, toneel en poëzie. Deze teksten bestudeer je in hun cultuur-historische contekst en je leert ze analyseren via literaire benaderingen als narratologie, retorica en toneeltheorie.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je een grondige kennis van de gelezen teksten; tevens heb je de cultuurhistorische achtergronden bestudeerd en ben je in staat de geleerde methodiek ook op andere teksten toe te passen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

De stof wordt in twee delen getoetst, één eind oktober en één in december/januari (ieder 50% van het eindcijfer). Het gaat om schriftelijke tentamens met open vragen. De herkansing voor beide delen heeft plaats in januari.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard
h3. Literatuur

N.B. de twee eerste werken (Marivaux en Prévost) verplicht lezen voor het begin van de colleges (dus in de collegevrije periode!); het vooraf lezen van de romans van Laclos, Balzac en Stendhal wordt dringend aangeraden!

 • Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard, Nouveaux Classiques Larousse

 • Abbé Prévost, Manon Lescaut, Garnier-Flammarion

 • Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, éd. M. Crogiez, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2001

 • Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. Anthologie, éd. J.-C. Berchet, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2000

 • Baudelaire, Les Fleurs du mal / De bloemen van het kwaad, in tweetalige editie van Peter Verstegen, Amsterdam, Van Oorschot (ISBN 9789028250345)

 • Laclos, Les Liaisons dangereuses, Garnier Flammarion

 • Balzac, Le Père Goriot, Garnier Flammarion

 • Stendhal, Le Rouge et le Noir, Garnier Flammarion

 • Hugo, Ruy Blas, Petits Classiques Bordas

 • Béatrice Didier, Histoire de la littérature française du 18e siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2003

 • Alain Vaillant ea, Histoire de la littérature du 19e siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2008

Enkele, nog op te geven artikelen.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof. dr. P.J. Smith.

Opmerkingen