Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Littérature 1850-1945

Course
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakkers: Inleiding Franse letterkunde 1 en 2 gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de Franse literatuur van 1850 tot 1945 aan de hand van een aantal sleutelwerken uit roman, toneel en poëzie. Deze teksten bestudeer je in hun cultuur-historische contekst en je leert ze analyseren via literaire benaderingen als narratologie, rhetorica en toneeltheorie.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je een grondige kennis van de gelezen teksten; tevens heb je de cultuurhistorische achtergronden bestudeerd en ben je in staat de geleerde methodiek ook op andere teksten toe te passen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege + werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

De stof wordt in twee delen getoetst, één eind oktober en één in december/januari (ieder 50% van het eindcijfer). Het gaat om schriftelijke tentamens met open vragen. De herkansing voor beide delen heeft plaats in maart.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Alfred Jarry, Ubu roi (in UBU Gallimard Folio)

 • Gustave Flaubert, Madame Bovary (Garnier Flammarion)

 • Emile Zola, L’assommoir (Garnier Flammarion)

 • Marcel Proust, Du côté de chez Swann (Garnier Flammarion)

 • Céline, Voyage au bout de la nuit (Gallimard Folio)

 • Guillaume Apollinaire, Alcools (Gallimard Poésie)

 • Arthur Rimbaud, Poesies, Une saison en enfer, Illuminations (Gallimard Poesie)

 • A. Vaillant, J.-P. Bertrand & Ph. Régnier, Histoire de la littérature française au XIXème siècle (Presses universitaires de Rennes, 2006)

 • M. Touret, Histoire de la littérature française du XXème siècle, tome I :1898-1940(Presses universitaires de Rennes, 2000)

 • Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Armand Colin, collection Lettres Sup., 2005

 • André Vaillant, La poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques,Armand Colin, collection 128, 2014

 • Pruner, Michel, L’analyse du texte de théâtre ,Armand Colin, collection 128

Lezen vóór aanvang van de colleges: Zola, Proust, Flaubert.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. A.E. Schulte Nordholt