Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Van Gutenberg tot Gates

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoor en werkcollege wordt aandacht wordt besteed aan een aantal centrale thema’s van de boekwetenschap, zoals de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving, organisatie van het boekenbedrijf, het auteurs- en kopijrecht, de historiografie van het vakgebied, bibliografische beschrijving e.d.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van inzicht in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

Zie rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Wekelijkse hoorcolleges van 2 uur.

Studielast

De totale studielast bedraagt 140 uur.

  • Bijwonen van de colleges: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

  • Voorbereiding van de colleges: 4 × 13 = 52 hours

  • Zelfstandig opstellen werkstuk: 102 uur

Toetsing

Werkstuk.

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het werkstuk.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuurlijst

Asa Briggs en Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet (Cambridge: Polity, 2002).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar.

Contact

Media Studies student administration, P.N. van Eyckhof 4, room 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Coordinator of studies: Ms S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, kamer 1.01b.

Opmerkingen

De cursus wordt alleen aangeboden in het kader van het BA minorprogramma Boek, Boekhandel, Uitgeverij.