Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Boekgeschiedenis in de Praktijk

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Aan de hand van een specifieke boekhistorische invalshoek wordt door de studenten zelfstandig onderzoek verricht. Het onderzoek zal zo veel mogelijk plaatsvinden aan de hand van Leids materiaal en/of Leidse collecties.

Leerdoelen

Het vertrouwd worden met de praktijk van boekhistorisch onderzoek in bibliotheken en archieven.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 30

  • tijd voor het bestuderen van de literatuur: 30

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 80

Toetsing

Tussenopdrachtenk en mondelinge presentatie (25%); schriftelijk eindwerkstuk (75%).

Wat betreft de weging het volgende:

  1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
    1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans, met dien verstande dat voldoende gemaakte deeltoetsen niet kunnen worden herkanst.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

M.T.G.E. van Delft & C. de Wolf (eindred.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle/Den Haag, 2003) (ook te raadplegen via www.bibliopolis.nl), en nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, kamer 1.01b.