Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Uitgeven Anno Nu

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit werkcollege komen de basisprincipes van de moderne uitgeverijpraktijk aan de orde. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: definities van uitgeven; selectie van materiaal; het redactieproces; marketing en sales; de economie van het uitgeven en de boekverkoop; de transitie van p- naar e-boek; en de promotie van het lezen van boeken.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van de uitgeverijpraktijk in Nederland

  • Verwerven kennis over de partijen in de Nederlandse ‘wereld van het boek’

  • Krijgen inzicht in de conceptuele rol van het boek in de moderne maatschappij

  • Leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur

  • Verwerken hun kennis en inzicht aantoonbaar in geschreven praktijkopdrachten

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege, eens per twee weken. Daarnaast zelfstandige literatuurstudie en onderzoek in de Nederlandse boekenwereld.

Studielast

Voor deze cursus staat 5 EC, oftewel 140 uur. Deze worden als volgt ingevuld:

  • Aanwezigheid in hoorcolleges: 7 * 2 = 14 uur

  • Praktische voorbereiding colleges: 7 * 4 = 28 uur

  • Leeswerk ter voorbereiding colleges: 7 * 4 = 28 uur

  • Schrijfopdrachten: 7 * 8 = 56 uur

Toetsing

Zeven schrijfopdrachten. Het gemiddelde van de opdrachten is het eindcijfer.

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans, met dien verstande dat voldoende gemaakte deeltoetsen niet kunnen worden herkanst.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Dit wordt bekend gemaakt en online beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, kamer 1.01b.

Opmerkingen

Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie bij dit vak van twee blokken twee keer afwezig is, wordt in de regel uitgesloten van verdere deelname.