Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Op basis van de gedurende het bijvak besproken stof verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse (of toekomstige) ontwikkelingen worden aangekaart. Eventueel kan dit onderdeel worden gevolgd door middel van een werkervaringsstage van beperkte duur (6 weken), bijvoorbeeld op de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het leren uitvoeren van zelfstandig boekwetenschappelijk onderzoek aan de hand van primaire en secondaire bronnen en daarvan op wetenschappelijke wijze verslag doen in een werkstuk.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

BA Minor Eindwerkstuk.

Toetsing

Werkstuk.

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het werkstuk.

Blackboard

Er is geen Blackboard module voor dit onderdeel.

Literatuur

Wordt in overleg met de begeleidende docent vastgesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, kamer 1.01b.