Prospectus

nl en

Algebra 1

Course
2015-2016

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip “groep”. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.
Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiënten van groepen, abelse groepen.

Het college bouwt voort op de colleges van het eerste semester. Met
name het vak Wiskundige Structuren is essentieel. Het helpt om de
vakken Caleidoscoop en Lineaire Algebra 1 gevolgd te hebben.

Werkvorm
2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege.

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten.

Literatuur
syllabus Algebra 1 van prof. dr. P. Stevenhagen.

Code TUD
TW1060

Links
Homepage