Prospectus

nl en

Algebra 2

Course
2015-2016

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie.
Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exactheid, Jordan-normaalvorm voor matrices.

werkvorm
2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

tentaminering
Huiswerk en schriftelijk tentamen

voorkennis
Algebra 1

literatuur
Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen (zie link naar syllabus hieronder)

Links
Syllabus