Prospectus

nl en

Modelleren en Simulatie (TUD)

Course
2015-2016

Het practicum bestaat uit 2 onderdelen van ieder 3 EC. Het eerste deel wordt in het derde kwartaal uitgevoerd en betreft het opstellen van een simulatie model voor een complex stochastisch probleem. Het tweede deel van het practicum wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd en concentreert zich op het modelleren van een mathematisch fysisch probleem. Omwille van de organisatie van het college worden de studenten verzocht zich tenminste 3 weken van te voren enrollen op blackboard in Delft.

Werkvorm
Practicum, Project
Voorkennis
Analyse 1,2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Kansrekening en Statistiek 1,2, Lineaire Algebra 1,2
Tentamen
Verslag over de opdracht(en)
Vakcode TUD
TW2050
Literatuur
Wordt tijdens de cursus uitgereikt

Links
Blackboard TUD
gedetailleerdere vakbeschrijving