Prospectus

nl en

Besliskunde A

Course
2015-2016

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Optimalisering (Besliskunde 1). Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, en het voorjaarsvak Besliskunde B zal onderwerpen behandelen uit de combinatorische optimalisering. Dit vak kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Voor de precieze regeling met betrekking tot de ECTS kan er contact opgenomen worden met de docenten. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld: 1. Speltheorie (tweepersonen nulsomspel; bi-matrix spelen; cooperatieve spelen). 2. Markovketens in discrete tijd (limietgedrag) 3. Vernieuwingstheorie 4. Markovketens in continue tijd (transient en stationair gedrag; reversibiliteit en uniformisatie) 5. Wachttijdtheorie (formules van Little, PASTA, netwerken van wachtrijen) 6. Markov Beslissingsketens 7. Simulatie

Aantal college-uren
Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.

Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)

Verplichte literatuur
Collegedictaat vanaf begin september beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin september te zien op onderstaande webpagina

Links
webpagina college