Prospectus

nl en

Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde

Course
2015-2016

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen. De onderwerpen van het seminarium zullen in onderling overleg met de deelnemers aan het begin van het semester worden vastgesteld.

Aantal college-uren
3 uur per week

Werkvorm
Individuele begeleiding door docenten en presentaties door docenten en studenten

Tentaminering
Het geven van presentaties en het schrijven van een bachelorscriptie

Literatuur
Wordt bekend gemaakt door de begeleider na de keuze van het onderwerp (meestal geselecteerde artikelen en soms (delen van) boeken).

Blackboard
Blackboard
Om de onderwerpen van dit seminarium te kunnen bekijken moet je je binnen Blackboard inschrijven voor dit vak, maar dit verplicht niet tot deelname.