Prospectus

nl en

SC Seminar Pelgrimage

Course
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus beoogt een overzicht te geven van de historische, anthropologische en rituele benaderingen van pelgrimage in Japan. Nadruk zal vooral liggen op de historische invloeden op de contemporaine praktijk en participatie in gerichte reizen in Japan. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen en de plaats van pelgrimage en rituele studies binnen het gebied van de studie van Japanse Religie. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk en mondelinge vaardigheid dmv een presentatie.

Leerdoelen

Opbouw algemene kennis over de ontwikkeling van Japanse wereldbeelden en contemporaine voorstellingen. Het inzichtelijk maken van verschillen in participatie en geloof tussen westerse religie en Japanse rituele verbanden. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

Colleges 6 weken a 4 uur: 24 uur
Collegevoorbereiding: 24 uur
Handboek 26 uur:
Overige literatuur: 30 uur
Presentatie: 4 uur
Werkstuk 1: 8 uur
Werkstuk 2: 16 uur

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname an de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
schriftelijk tentamen op basis van opdrachten 20%
Alle onderdelen moeten voldoende worden afgesloten. Voor de werkstukken zijn er twee inlevermomenten, voor het tentamen een herkansing over dezelfde stof.
Voor de werkstukken geldt de tweede herziene versie als herkansing

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken. Zie Blackboard.

Literatuur

Literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. H van der Veere

Opmerkingen

De cursus wordt aangeboden op niveau 200. Studenten BAIS kunnen toestemming krijgen tot ophoging naar niveau 300 door uitbreiding stof.
Dit seminar zal alleen worden aangeboden als zich minder dan 10 studenten aanmelden voor FAT groep Klassiek Japans (fat course)