Prospectus

nl en

Introduction to Music Theory

Course
2015-2016

Description

In dertien hoorcolleges worden de basisbegrippen van de muziektheorie behandeld. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn: notatie van toonhoogte en ritme, intervallen, toonladders en toonsystemen, drieklanken, septimeakkoorden en andere samenklanken, akkoordprogressie, melodiebouw en -ontwikkeling, klassieke vormen, stemvoering, koraalzetting, basso continuo en partituurlezen.

Schedule

Eerste semester.
De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), zaal 148, donderdagen van 15.15-17.00 uur.
Het eerste college is op donderdag 17 september 2015.
Het laatste college is op donderdag 10 december 2015 (tentamen op 17 dec.).

NB: GEEN COLLEGE OP 22 OKTOBER.

NB: Tentamen op 17 december in Lipsius 208

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Written exam

Literature

  • Jeffrey Evans, Exploring theory with practica musica. Student ed. Kirkland, WA.: Ars Nova Software, [s.a.].

  • Practica Musica 4. Tekstboek en cd-rom. Te bestellen via boekhandel Selexyz, Leiden.

Contact

Rogier Schneemann
Arjen Berends

Registration

Register for this course via uSis.

For other courses in the domains of music and fine arts, please visit:
Elective courses music and fine arts