Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Research Methods: Cultural Analysis

Course
2015-2016

Let op; deze cursus wordt aangeboden voor studenten Spaans én Portugees.

Toegangseisen

niet van toepassing

Beschrijving

Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Rooster

Kunt u vinden op bij Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2c/u per week)

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur. – Uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

Toetsing

  • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 40%

  • Mondelinge presentatie: 35%

  • Schriftelijke opdrachten: 25%

Herkansing: Als het werkstuk onvoldoende wordt beoordeeld bestaat de mogelijkheid om een gecorrigeerde versie in te leveren. Deze herkansing dient één maand later te worden ingeleverd. Daarna zal het eindcijfer definitief worden vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is het vereist om het werkstuk op tijd in te leveren. (Zie tentamenrooster LAS: datum inlevering paper).

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over de literatuur

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis https://usis.leidenuniv.nl).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramírez
Dr. Sara Brandellero

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet ingeleverd worden gelden als onvoldoende.