Prospectus

nl en

Opdracht (Essay)

Course
2015-2016

Het volledige minorprogramma wordt afgesloten met een afrondende theoretische (essay) of praktische opdracht.