Prospectus

nl en

The nomadic: Caribbean literature and culture

Course
2015-2016

Toegangseisen

BA opleiding in Taal en Cultuur

Beschrijving

De meest wereldse literatuur die we hebben is de Caribische. Het zijn teksten waarin het Nederlands is verknoopt met vele andere talen uit het gebied, en waarin identiteit veelal hybride en meervoudig is.
We kunnen de romans, gedichten en essays van Antilliaanse en Surinaamse auteurs als Albert Helman, Frank Martinus Arion of Boeli van Leeuwen daarom het beste begrijpen in een comparatief perspectief. Veel meer dan op Nederlandse literatuur lijken deze teksten op die van auteurs als Derek Walcott of Patrick Chamoiseau, waar we ze mee in dialoog zullen brengen. Ook de theorie die we gebruiken komt van auteurs uit het Caribisch gebied: Stuart Hall, Franz Fanon, Éduard Glissant, Paul Gilroy.
De teksten die we bestuderen uit de 19de en 20ste eeuw zijn sterk lokaal verankerd in de Antillen, en staan tegelijk in nauw verband met de geschiedenis van Afrika, Zuid-Amerika en Europa: met een geschiedenis van slavernij en diaspora. Met het nomadische schrijven dat daaruit voortkomt vormt de Caribische literatuur tevens een model voor hoe we diversiteit en migratie in de rest van de globaliserende wereld kunnen begrijpen.
Aan het einde van de cursus zullen we een educatieve opdracht uitvoeren, in de vorm van een voorstel voor een Caribische tekst die in het voortgezet onderwijs gebruikt zou kunnen worden, en gaan we daar opdrachten en illustratiemateriaal bij ontwikkelen.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven van de koloniale geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname. Je leert analyseren hoe de herinnering aan die gebeurtenissen, met name aan slavernij, wordt gerepresenteerd in literaire teksten.

  • Kennis verwerven van moderne Nederlandse literaire teksten uit het Caribisch gebied in een comparatief perspectief.

  • Kennis verwerven van de post-koloniale theorie om die literatuur te analyseren, aan de hand van de concepten hybriditeit, creolisering, en nomadische literatuur.

  • Je leert verslag doen van deze post-koloniale analyse in wetenschappelijke en tevens in educatieve vorm.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding MA Neerlandistiek / Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur. – uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur. – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; 152 uur – tijd voor het schrijven van een werkstuk: 100 uur (inclusief inlezen / onderzoek).

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen:

  • Keuze uit academische secundaire literatuur maken en toelichten: 30%

  • Leesverslagen en andere opdrachten: 20%

  • Eindwerkstuk: 50%

  • Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij geldt dat alle drie de onderdelen minimaal een 5,5 moeten zijn.

Herkansing

  • Alleen het eindwerkstuk kan worden herkanst.

Literatuur

-

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Blackboard

Blackboard

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. Yra van Dijk.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

N.v.t.