Prospectus

nl en

Introduction in Neurosciences

Course
2015-2016

Let op: deze vakbeschrijving is van 2013-14 en wordt mogelijk spoedig nog licht aangepast voor het jaar 2015-16.

Doel van dit eerste deel is van de minor is de relevante achtergrondkennis van de studenten met verschillende achtergrond zoveel mogelijk gelijk te trekken. In deze fase van de minor zijn de studenten in twee groepen gescheiden.

Leerdoelen

 • Voldoende kennis te verwerven over de anatomie van het centraal zenuwstelsel om de beelden van moderne imaging-technieken te kunnen interpreteren.

 • Te begrijpen hoe informatie-overdracht op neuronaal niveau gerealiseerd wordt.

 • Basaal inzicht te verwerven in de rol die de belangrijkste neurotransmitters en neurotransmittersystemen spelen in de regulatie van homeostase, gedrag, geheugen, etc. en hoe psychofarmaca deze systemen kunnen beïnvloeden.

 • Kennis te verwerven over de anatomie en het functioneren van de zintuigen en basaal inzicht in de achterliggende corticale informatieverwerking.

Beschrijving

Introductie in :

 • de celbiologie (o.a. celmorfologie, membraanpotentiaal, intercellulaire communicatie);

 • de neuro-anatomie (o.a. bouw en functie van zenuwcellen, kennis van de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel; bloedvoorziening van het brein; functionele gebieden in de hersenschors, kennismaking met MRI-scans);

 • de neurofysiologie (o.a. membraan- en actiepotentiaal; neurotransmitters en impulsoverdracht);

 • de neurofarmacologie (oa., verschillende neurotransmitters en receptoren en hun interactie; stoffen die de actie van neurotransmitters kunnen nadoen, versterken, of blokkeren);

 • het zintuiglijk systeem (o.a. locatie en functie).

Literatuur

 • Bear, M.F. et al. Neuroscience: Exploring the Brain. Lippincott Williams & Wilkins (2006), 3rd Edition

 • Powerpoints en pdf-links op Blackboard

 • Dissectiehandleiding

Software

 • “MRIcroN”: MRI viewing software (free download) en (f)MRI data stacks.

 • “Plakken atlas van het humane brein”: gelabelde plakken beschikbaar via Blackboard

 • “NeuralSim”: simulatie v.d. elektrofysiolologische eigenschappen van neuron en synaps

 • Powerpointpresentaties m.b.t. neuroanatomie, beschikbaar via Blackboard

Werkwijze en onderwijsvormen

Colleges, practica, werkgroepen en zelfstudie.

Toetsing

Toets aan het einde van de module, open vragen.