Prospectus

nl en

Dutch Dialogues in Medieval and Early Modern Literature from Maerlant to Coornhert (1300-1600)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor studenten uit andere opleidingen (als Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Media Studies, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Tegenwoordig is dialoog overal: in interviews, debatten of de vraag en antwoord lijstjes met Frequently Asked Questions. Als je luistert naar je hart of je verstand, ga je in gesprek met jezelf en om cultuurverschillen te overbruggen zoek je de dialoog met de ander. Vrijwel al deze varianten van de dialoog doemen al op in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen. We kennen informatieve gesprekken van een meester met zijn leerling of een vorst met zijn raadgever, meditatieve dialogen tussen de mens en zijn ziel, maar ook de (innerlijk) woordenstrijd tussen zonde en deugd, zomer en winter of de duivel en Maria. Er zijn gesprekken over liefde, dood, geluk, troost, God, oorlog, politiek, de toestand in de wereld, en de positie van de vrouw. In dit college gaan we onderzoeken waardoor de middeleeuwse populariteit van de dialoog bepaald werd, welke mogelijkheden deze vorm bood voor auteurs en lezers, wat de kenmerken van de dialoog zijn en hoe de gespreksvorm bepalend is voor presentatie van de stof, de interpretatie en de functie van dialogen. We kijken naar de plotseling opkomst van het genre rond 1300 onder invloed van Jacob van Maerlant, die als een van de eersten in de (West-)Europese literaturen een definitie gaf van het genre en wiens berijmde dialogen met de auteur zelf in de hoofdrol direct werden nagevolgd. We bestuderen de middeleeuwse bloei van de Nederlandse dialoog in dichtvorm en in proza, maar ook veranderingen die het genre ondergaat in de overgang naar de Vroegmoderne Tijd, tot aan 1600 als de productiefse dialoogschrijver uit de Nederlandse geschiedenis, Dirck Volkertsz. Coornhert, zijn oeuvre voltooid heeft. En we proberen vast te stellen waarom in de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen de dialoog zoveel prominenter lijkt te zijn dan in andere omringende literaturen.

Leerdoelen

  • Kennis: Studenten vergroten hun kennis van thema’s en genres in de Nederlandse literatuur van 1300-1600, door het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur.

  • Inzicht: Studenten verwerven inzicht in concepten uit de literatuur- en cultuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de oudere Nederlandse literatuur. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen over Nederlandstalige literatuur van ca. 1300-1600.

  • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van diverse benaderingswijzen en aan de hand van recente ideeën over literatuur en media. Zij verrichten individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in wekelijkse leesverslagen, een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding MA Neerlandistiek / Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

totale studielast voor de cursus: 280 uur – uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en leesverslagen: 100 uur – materiaal verzamelen en schrijven van een werkstuk: 120 uur – voorbereiden presentatie en prepaper op basis van materiaal voor werkstuk: 34 uur

Toetsing

  • Leesverslagen, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

  • Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

  • Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

Studenten lezen voor het eerste college Steven F. Kruger, ‘Dialogue, Debate, and Dream Vision’, in The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100-1500, Cambridge, 2009, pp. 71-82.
Overige literatuur wordt via blackboard bekend gemaakt voor aanvang van het college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104b) – 071-5272158.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

N.v.t.