Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: syntaxis

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Syntaxis is de leer van de zinsbouw. Het college behandelt de elementen die kunnen worden onderscheiden binnen een zin, en de manieren waarop deze elementen bijdragen tot de vorm en de betekenis van de zin.

Leerdoelen

  • Kennis over methoden en technieken van syntactisch onderzoek van Chinese talen;

  • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

  • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

  • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

  • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

  • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 ec = 140 uur
24 contacturen; plm. 40 uur voor het afsluitende werkstuk; plm. 75 uur voor voorbereiding en de schriftelijke opdrachten (gemiddeld 5 à 6 uur per week).

Toetsing

  • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (60% van het eindcijfer)
    Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf (5,0). Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald..

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Representatieve leesstukken uit de taalkundige literatuur. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof, mail: jeroenATwiedenhof.nl
Website