Prospectus

nl en

Thema Ontwerp en synthese

Course
2015-2016

Beschrijving

In dit thema waarin praktische en theoretische werkzaamheden elkaar afwisselen, komt het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen uitgebreid aan bod. Drie aspecten komen met name aan de orde:

  • Target finding: eiwitten en hun functie, het selecteren van ‘drug targets’.

  • Lead finding: de natuur als inspiratiebron, synthese, ‘high-throughput screening’.

  • Lead optimization: (kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties, synthetische aspecten (‘ease of synthesis’), analyse van ligandbindingsplaatsen, ‘drug likeliness’.

Coordinator

Dhr. dr. J. Louvel

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Aan het practicum mag niet eerder worden deelgenomen dan nadat het onderdeel Veiligheid binnen het vak Inleiding BFW met goed gevolg is afgelegd.
De uitvoering van het praktisch werk van het onderdeel Farmacochemie is voorbehouden aan studenten die het vak Stralingshygiëne met goed gevolg hebben afgelegd.

Onderwijsvorm

College, werkcollege, practicum, studieopdrachten, computermodules

Literatuur

  • G.L. Patrick. An introduction to medicinal chemistry (4e editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 9780199234479.

Leerdoelen

Een kennismaking met het ontwerpstadium van nieuwe geneesmiddelen.

Toetsing

tentamen, praktische vaardigheid en verslagen