Prospectus

nl en

Independent study

Course
2015-2016

Toegangseisen

De student is toegelaten tot het 3e jaar van de BA Islamstudies

Beschrijving

De student zal in overleg met de docent een onderwerp kiezen waarnaar hij literatuuronderzoek zal verrichten. Doel van het onderzoek is dat de student zich de academische literatuur dat bij het onderwerp hoort, eigen maakt en daar kritisch op kan reflecteren. Het onderzoek veronderstelt een zekere mate van onafhankelijkheid van de student, maar deze zal daarin begeleid worden door de docent middels literatuursuggesties, besprekingen van bepaalde literatuur, besprekingen van de voortgang van het onderzoek, en begeleiding van het schrijven van het onderzoek.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van deze cursus:

  • kan de student alle relevante literatuur verzamelen die nodig is om het academische terrein – zowel disciplinair als inhoudelijk – van een onderwerp zo breed mogelijk in kaart te brengen

  • kan de student kritisch reflecteren op deze literatuur, en daarbij de eigen opvattingen en die van de auteurs op academisch verantwoorde wijze combineren

  • kan de student het voorgaande op overzichtelijke en heldere wijze beschrijven

  • heeft de student zich het betreffende onderwerp zowel inhoudelijk als disciplinair eigen gemaakt

Rooster

Rooster kan worden bekeken op de website van Islamstudies: “http://www.hum.leidenuniv.nl/islamstudies/roosters”

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Literatuur verzamelen en bestuderen; schrijven van paper; overleg met docent: 140 uur

Toetsing

paper (4-5.000 woorden, met minstens 10 bronnen)

Blackboard

Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor de werkgroepen en tentamens via uSis:
“https://usis.leidenuniv.nl:8011/psp/S4PRD/?cmd=login”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: “www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte”
Aanmelden voor Contractonderwijs via: “http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs”