Prospectus

nl en

Het Faillissement van de Latijns-Amerikaanse Staat?

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel: 1. Inzicht verkrijgen in de belangrijkste vraagstukken op het gebied van internationale samenwerking en veiligheid in Latijns Amerika en het Caribisch gebied (LAC).
Doel: 2. Het hiervoor genoemde bredere kader kunnen toepassen op hedendaagse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Inhoud: Deze cursus richt zich op de belangrijkste vraagstukken op het gebied van soevereiniteit, mensenrechten en veiligheid in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan: 1. de internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten en veiligheid en de veranderende doctrines die hieraan ten grondslag liggen, en 2. de manifestatie van mensenrechtenschendingen, conflicten, en onveiligheid op regionaal, nationaal en sub-nationaal niveau. Te denken valt aan interstatelijke conflicten, maar ook aan gewapende opstanden, drugs- en wapenhandel, bendes en stedelijk geweld, en internationale criminele netwerken. De cursus gaat in op de wijze waarop, en het vermogen waarmee, Latijns Amerikaanse en Caribische staten en instituties reageren op de huidige mensenrechten- en veiligheidsproblematiek.

Onderwijsvormen

Seminarstijl- close reading, discussies, minicolleges.

Studiematerialen

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur: ca. 800 pp.

Overzicht literatuur volgt later

Toetsing

Twee take-home essays (60%), twee blogs (20%), Participatie (20%)

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster