Prospectus

nl en

Kleine Staten in de Internationale Politiek

Course
2015-2016

Omschrijving:

Doel 1: Studenten maken kennis met de bestaande theorievorming en literatuur over de positie van kleine staten in het internationale systeem. Tijdens het eerste gedeelte van de cursus wordt de visie van klassieke theorieën op de positie van kleine staten bestudeerd, en vervolgens wordt stilgestaan bij meer specifieke literatuur over internationale veiligheid, economie, en het buitenlandbeleid van kleine staten, en de rol en positie van kleine staten in internationale organisaties. Elk seminar begint met een presentatie van studenten over een gedeelte van de bestudeerde literatuur.

Doel 2: Studenten leren de theorieën over de rol van kleine staten in de internationale politiek toe te passen op voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de tweede helft van elk seminar zullen twee kleine staten uitgelicht worden om te analyseren of en hoe de besproken literatuur van toepassing is op de praktijk, en om overeenkomsten en verschillen tussen kleine staten voor het voetlicht te brengen. In hun onderzoekspapers leggen studenten de link tussen de wetenschappelijke literatuur en verschillende kleine staten in de wereld.

Inhoud:

Hoewel het aantal kleine staten in de wereld sterk gegroeid is in afgelopen decennia, blijft de internationale politicologie grotendeels gefocust op grote staten. Klassieke theorieën over internationale betrekkingen benadrukken voornamelijk de tekortkomingen, kwetsbaarheid en afhankelijkheid van kleine staten, maar uit de praktijk blijkt juist dat deze landen zich vaak beter handhaven in het internationale systeem dan wordt verondersteld. Kleine staten als Estland, Fiji, Luxemburg, Qatar, Singapore en Suriname spelen op verschillende momenten een belangrijke rol in de globale politiek, en deze cursus probeert de grondslagen van het gedrag van zulke landen binnen het internationale politieke systeem in kaart te brengen.

Onderwijsvormen:

Voorafgaand aan elk seminar bestuderen studenten de voorgeschreven theoretische literatuur, alsmede de specifieke literatuur over de twee kleine staten die centraal staan tijdens het seminar. Aan het begin van de seminars leveren studenten hun onderzoekspapers over de in dat seminar centraal staande stof in bij de docent. Elk seminar begint met een presentatie over de literatuur, gevolgd door een interactieve discussie. De tweede helft van elk seminar richt zich op voorbeelden uit de praktijk, waarbij in het bijzonder de studenten die een paper hebben geschreven bespreken in hoeverre de literatuur van toepassing is op de door hen geanalyseerde kleine staat.

Studiemateriaal:

  • Ingebritsen, C., Neumann, I. B., Gstöhl, S., & Beyer, J. (Eds.). (2006). Small States in International Relations. Reykjavik: University of Iceland Press.

  • Cooper, A. F., & T. M. Shaw (Eds.). (2012). The Diplomacies of Small States: Vulnerability and Resilience. Houndmills: Palgrave Macmillan.

  • Artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften (beschikbaar via de digitale bibliotheek) zoals beschreven in de syllabus. De syllabus wordt t.z.t. beschikbaar gemaakt via blackboard.

Toetsing:

Één presentatie (à 20%) en twee onderzoekspapers (à 35% elk) waarin de bestudeerde theorieën en literatuur wordt toegepast op één of meerdere kleine staten (geselecteerd door de docent). De laatste 10% van het cijfer wordt bepaald door de participatie van studenten gedurende de cursus.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster