Prospectus

nl en

Seminar Akkadian: old assyrian archives

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch, Oudbabylonisch cursief ### Beschrijving

In dit college worden brieven en andere teksten uit Kültepe-Kanesh gelezen vanuit het spijkerschrift en leert de student over de Oudassyrische grammatica en de wereld van de Assyrische kooplieden en hun gezinnen.

Leerdoelen

De student heeft:

  • een goede kennis van het Oudassyrische schriftsysteem en de bijbehorende grammatica

  • inzicht in de maatschappij en economie van Assur en van Centraal Anatolië

  • kennis van de kernbegrippen en belangrijkste vakpublicaties binnen de specialisatie van het Oudassyrisch
    De student kan:

  • originele Oudassyrische documenten lezen vanuit het spijkerschrift en deze grammaticaal en inhoudelijk verklaren.

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

5 EC x 28 = 140 uur
College: 28 uur
Voorbereiding: 56 uur
Literatuurstudie: 52 uur
Toetsing: 4 uur

Toetsing

  • Deeltoets na blok 1: translitereren en vertalen van een op college gelezen tekst. (25%)

  • Tentamen: schriftelijk tentamen met open vragen over op te geven literatuur; translitereren en vertalen van een tekst. (75%)

  • Herkansing: schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur - K.R. Veenhof, Mesopotamia. The Old Assyrian Period. (Orbis Biblicus et Orientalis 160/5)

en nader op te geven.