Prospectus

nl en

Organisation and Strategy

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De inhoud van het vak organisatie en strategie is onderverdeeld in drie blokken: de onderneming, de markt, en de [macro-]omgeving. Naast een theoretische verklaring van de begrippen wordt er veel aandacht besteed aan het uitleggen en de relevantie van de behandelde begrippen door middel van uitgebreide praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt zowel in de hoorcolleges, de gastcolleges, de practica als tijdens de vaardigheden bijeenkomsten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De onderneming:

 • De horizontale en verticale grenzen van de onderneming.

 • Agency en coordinatie.

 • Alternatieven voor maak-of-koop beslissingen.

 • Diversificatie.

De markt:

 • Concurrenten en concurrentie.

 • Strategische committering en prijsrivaliteit.

 • Toetreding en uittreding.

De [macro-]omgeving:

 • Strategische positionering en concurrentievoordeel.

 • Innovatie.

 • De macro-omgeving van de onderneming.

Leerdoelen

 • Zowel theoretisch als empirisch identificeren van de grenzen van een bedrijf.

 • Identificeren en analyseren van strategische reacties van bedrijven op veranderingen in de externe omgeving – zowel in de industriële als de macroeconomische omgeving.

 • Het schrijven van een consequent beredeneerd en goed gestructureerd academisch onderzoekspaper.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing

 • Opdrachten, essays, (40%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met open en meerkeuze vragen (60%)

 • Het cijfer van de opdracht is alleen binnen dit collegejaar geldig.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

De laatste editie van: Besanko, D. et al. Economics of Strategy.

Aanmelden

 • Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Recidivisten melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Organisatie en Strategie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.