Prospectus

nl en

Finance (I&E)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Aan de orde komen:

 • De onderneming

 • Het functioneren van aandelenmarkten

 • De analyse van financiële rapportage

 • (De afwezigheid van) Arbitrage

 • De tijdswaarde van geld en de geschikte disconteringsvoet

 • Investeringsregels (NPV)

 • De waardebepaling van projecten

 • Obligaties & aandelen

 • Marktefficiëntie

 • Risico- en rendementsmodellen (mean-variance optimalisatie, CAPM en alternatieven)

 • De vermogensstructuur in samenhang met ondernemingswaarde:

 • Modigliani & Miller

 • Belastingen

 • Tradeoff theorie (financiële problemen, agency kosten)

 • Asymmetrische informatie (pecking order theorie)

 • Terugbetalingsbeleid (dividend, aandelenterugkoop)

Leerdoelen

 • Het doel van het vak is om studenten van inzicht in de basisprincipes in corporate finance en investments te voorzien.

 • De ‘law of one price’ wordt gepresenteerd als een verenigend principe in waardering (van projecten, bedrijven, obligaties, aandelen) in reële en financiële markten

 • In staat kunnen zijn om de basisprincipes van corporate finance en investments te definiëren en beschrijven, met nadruk op maken van financiële beslissingen in theorie en praktijk

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Drie keer per week hoorcolleges a 2 uur, waarvan 1 keer per week voorafgegaan wordt door werkcollege onder leiding van een student-assistent.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (= 5 van de 7).

 • Zes tussentoetsen met meerkeuzevragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuzevragen (80%)

Gedurende week 2 t/m 7 van het blok is er iedere week een toets van 6 MC vragen over de stof van de voorgaande week. Het over de in totaal 36 MC vragen behaalde cijfer telt voor 20% mee bij het (her)tentamen collegejaar 2012/13, maar vervalt daarna. Geen programmeerbare rekenmachines op (her-)tentamen toegestaan, ook niet bij de toetsen.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Finance 1: Tekst- en Werkboek, Van den Assem e.a. (Nederlandse versie)

 • J. Berk en/and P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson,3e Global edition, 2013. (ISBN: 9780273792024), customized versie is alleen verkrijgbaar via Study Store op de Campus en geeft toegang tot MyFinanceLab gedurende drie jaar.

Aanmelden

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website.

Rotterdam:
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Recidivisten melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Finance

Opmerkingen

 • Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.

 • Gedurende week 2 t/m 7 van het blok is er iedere week een toets van 6 MC vragen over de stof van voornamelijk de voorgaande week. Het over de in totaal 36 MC vragen behaalde cijfer telt voor 20% mee bij het (her) tentamen collegejaar 2015/16, maar vervalt daarna.

 • Geen programmeerbare rekenmachines bij de toetsen toegestaan.